top of page
Търсене

БАГЕ аноннсира членството си в Европейския Съвет за Геотермална Енергия

Актуализирано: 26.09.2022 г.

Българската Асоциация Геотермална Енергия (www.bage.bg), изразява искреното си задоволство да стане пълноправен член на Европейския Ссъвет за Геотермална Енергия (www.egec.org).


Тази стъпка е в продължение на Меморандума за разбирателство („MOU“) между двете организации, който беше подписан по-рано през август 2022 г.

Целта на MOU е да увеличи общоевропейското сътрудничество и подкрепа за развитието и по-широкото използване на изобилните, геотермални енергийни ресурси, които присъстват в България, и да помогнат за привличането на повече инвестиции и увеличаване на участието на утвърдени местни и международни компании в растежа на този важен сектор.Comments


bottom of page